Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων Αττικής 2015

Ανακοινώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών το «Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων με έδρα την Περιφέρεια Αττικής για αρχικό τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ, το 2015».

Προσκαλούνται:

1α. Τα μηχανοκίνητα οχήματα: επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους,

1β. Τα Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ((Ε.Ι.Χ) οχήματα με κόκκινες πινακίδες,

1γ. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, με κρατικές πινακίδες,

στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών  Δήμος της Περιφέρειας Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας και έχουν ταξινομηθεί (ημερομηνία έκδοσης πρώτης κυκλοφορίας) από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά το έτος 2011.

Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί, στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και (1) μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας.

2α.Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, για τα οποία πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση από την 01-01-2014 μέχρι και την 31-12-2014 (από οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας ) και ως νέα διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών αναγράφεται Δήμος της Περιφέρειας Αττικής (πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας), εφόσον έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία ταξινόμησης τους (έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας) και επιπλέον στις Περιφέρειες που είχαν ως έδρα πριν τη μεταβίβαση τους, δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο.

2β. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) με πινακίδες Δ.Σ (Διπλωματικού Σώματος), Ξ.Α. (Ξένης Αποστολής), Π.Σ. (Προξενικού Σώματος), Π.Π. (Προσωπικό Πρεσβειών) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής που έχουν ταξινομηθεί από 01-01-2011 και μετά και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, ανεξάρτητα από τον τόπο που κυκλοφορούν, ως εξής:

 

Ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε       

Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο έως

1

28 Φεβρουαρίου 2015

2

31 Μαρτίου 2015

3

30 Απριλίου 2015

4

31 Μαΐου 2015

5

30 Ιουνίου 2015

6

31 Ιουλίου 2015

7

30 Σεπτεμβρίου 2015

8

31 Οκτωβρίου 2015

9

30 Νοεμβρίου 2015

0

31 Δεκεμβρίου 2015

 

3.Τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους με έδρα, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, στους δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας και έχουν ταξινομηθεί από 01.01.2003 έως και 31.12.2005, από Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, ως εξής:

 

Ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε

Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο έως

1

28 Φεβρουαρίου 2015

2

31 Μαρτίου 2015

3

30 Απριλίου 2015

4

31 Μαΐου 2015

5

30 Ιουνίου 2015

6

31 Ιουλίου 2015

7

30 Σεπτεμβρίου 2015

8

31 Οκτωβρίου 2015

9

30 Νοεμβρίου 2015

0

31 Δεκεμβρίου 2015

 

  • Ο αρχικός έλεγχος για τα καινούργια αυτοκίνητα των λοιπών κατηγοριών (Ε.Δ.Χ., Λεωφορεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκούμενα και ΗμιΡυμουλκούμενα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόν.) γίνεται ένα χρόνο μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους σε χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους και οι επόμενοι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα κάθε ένα (1) χρόνο, στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.
  •  Ο τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης των κατόχων των οχημάτων με εξουσιοδοτημένο ΚΤΕΟ  της προτίμησης τους.
  •  Οι κάτοχοι που δεν προσκομίζουν το όχημα τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που είχε αυτό υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως πρόστιμο και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και πινακίδων), εφόσον ελεγχθούν από τα αρμόδια όργανα στο δρόμο. Επιπλέον κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος τους σε ΚΤΕΟ υπόκεινται στην καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.