Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Πιστοποιήσεις

Η ecocHecK έχει λάβει πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2008 με αριθμό πιστοποιητικού: QA - C - 1132/14

Επίσης, η ecocHecK έχει διαπιστευτεί για την παροχή των ως άνω αντίστοιχων υπηρεσιών από το Διεθνές Δίκτυο Πιστοποιήσεων IQNet®με αριθμό πιστοποιητικού (Registration Number):GR-318/QA-C-1132.