Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά

Για τον Τεχνικό Έλεγχο του οχήματος σας θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας: 

 

1. Άδεια κυκλοφορίας

 

2. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ( του προσκομίζοντος του οχήματος)

 

3. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου ( εφόσον υπάρχει)

 

4. Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)