Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Δικαιολογητικά

Για τον Τεχνικό Έλεγχο του οχήματος σας θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας:

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
  3.  Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
  4. Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα
  5. Άδεια μέλους Ραδιοταξί και άδεια Δικτύου Ραδιοταξί (αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ)
  6. Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)