Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Δικαιολογητικά

Ο Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ-ΜΟΤΟ αφορά όλες τις κατηγορίες δικύκλων άνω των 50 κυβικών.

Για τον τεχνικό έλεγχο του δικύκλου σας θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας:

 

1. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το δίκυκλο

 

2. Άδεια κυκλοφορίας

 

3. Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί) 

 

Για τα Εκπαιδευτικά δίκυκλα επιπλέον προσκομίζεται και η "'Αδεια λειτουργίας της σχολής"

 

Στην περίπτωση ανάριθμου δικύκλου προσκομίζονται και :

 

Α) Το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου

 

Β) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους