Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Δικαιολογητικά

Ο Τεχνικός έλεγχος που πραγματοποιείται αφορά φορτηγά οχήματα ΕΩΣ 3,5 τόνους.

 

Για τον Τεχνικό Έλεγχο του οχήματος σας θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας:

1. Άδεια κυκλοφορίας

2. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα

3. Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)

4. Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)

5. Πλήρες και σε ισχύ φαρμακείο

6. Ισχύοντα Πυροσβεστήρα

7. ΤρίγωνοΕξωτερικού

  • Πιστοποιητικό τελωνείου
  • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
  • Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη, αν δεν το προσκομίσει ό ίδιος (στο ΚΤΕΟ υπάρχει η σχετική δήλωση)

Από ΟΔΔΥ

  • Πιστοποιητικό ΟΔΔΥ
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
  • Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη, αν δεν το προσκομίσει ό ίδιος (στο ΚΤΕΟ υπάρχει η σχετική δήλωση)