Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Παράβολα Δημοσίου για εκπρόθεσμο έλεγχο ΤΑΞΙ

Η ecocHecK σας συμβουλεύει να μην αμελείται την ημερομηνία επόμενου ή αρχικού ελέγχου ΚΤΕΟ ώστε να αποφύγετε την επιβάρυνση των παραβόλων υπέρ του Δημοσίου. Για τα επιβατικά δημοσίας χρήσης (ταξί) πρώτος έλεγχος για τα καινούργια, διενεργείται σε ένα (1) έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά, είναι κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου).

Μετά το πέρας της εβδομάδας χάριτος το πρόστιμο αυξάνεται ανάλογα τον χρόνο της καθυστέρησης. 

Τα πρότιμα των παραβόλων υπέρ του δημοσίου διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Για καθυστέρηση έως και 1 μήνα απο την ημερομηνία λήξης (και της περιόδου χάριτος) επιβαρύνεστε με παράβολα αξίας 17€
  2. Για καθυστέρηση από δύο ( 2 ) μήνες έως έξι ( 6 ) μήνες απο την ημερομηνία λήξης (και της περιόδου χάριτος) επιβαρύνεστε με παράβολα αξίας 33€
  3. Για καθυστέρηση από έξι ( 6 ) μήνες και έπειτα απο την ημερομηνία λήξης (και της περιόδου χάριτος) επιβαρύνεστε με παράβολα αξίας 64€