Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Παράβολα Δημοσίου για εκπρόθεσμο έλεγχο ΚΤΕΟ Φορτηγών μικτού βάρους έως 3,5 τόνους

Η ecocHecK σας συμβουλεύει να μην αμελείται την ημερομηνία επόμενου ή αρχικού ελέγχου ΚΤΕΟ ώστε να αποφύγετε την επιβάρυνση των παραβόλων υπέρ του Δημοσίου. Ο πρώτο έλεγχος για τα καινούργια Φορτηγά με μικτό βάρος έως 3,5 τόνους διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια (με περιθώριο τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Μετά το πέρας των 7 ημερών το πρόστιμο αυξάνεται ανάλογα τον χρόνο της καθυστέρησης. 

Τα πρόστιμα για τα Φορτηγά μικτού βάρους έως 3,5 τόνους έχουν έως εξής:

  1. Για καθυστέρηση έως και 1 μήνα απο την ημερομηνία λήξης (και της περιόδου χάριτος) επιβαρύνεστε με παράβολα αξίας 22€

  2. Για καθυστέρηση απο 2 έως 6 μήνες απο την ημερομηνία λήξης (και της περιόδου χάριτος) επιβαρύνεστε με παράβολα αξίας 41€

  3. Για καθυστέρηση από 6 μήνες και έπειτα απο την ημερομηνία λήξης (και της περιόδου χάριτος) επιβαρύνεστε με παράβολα αξίας 80€