Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Πρόγραμμα πρόσκλησης ΜΟΤΟ Αττικής 2016

Πρόγραμμα πρόσκλησης ΜΟΤΟ Αττικής 2016

Ανακοινώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών το " Πρόγραμμα πρόσκλησης δικύκλων (μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής για αρχικό τεχνικό έλεγχο το έτος 2016"

 

Προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο
 
(1) τα μηχανοκίνητα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) ανεξαρτήτως κυβισμού (περιλαμβάνονται και οι μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό) στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών η Περιφέρεια Αττικής - εκτός από τους ήμους Αγκιστρίου, Αιγίνας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας - και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί, από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών, κατά το έτος 2012. Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (δημόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.
 
(2) Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού που έχουν δίδυμο εμπρόσθιο
τροχό – στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως
έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών η Περιφέρεια Αττικής εκτός από τους ήμους
Αγκιστρίου, Αιγίνας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας και η πρώτη άδεια
κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών μέχρι 31
εκεμβρίου 2011, καλούνται σε υποχρεωτικό αρχικό τεχνικό έλεγχο, ως εξής:
              Ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε:                     Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο έως:
1                       
                 28 Φεβρουαρίου 2016       
2 31 Μαρτίου 2016
3 30 Απριλίου 2016
4 31 Μαΐου 2016
5 30 Ιουνίου 2016
6  31 Ιουλίου 2016
30 Σεπτεμβρίου 2016
31 Οκτωβρίου 2016
30 Νοεμβρίου 2016
31 εκεμβρίου 2016
 
Ακόμα,
 
- Τα ανάριθμα μεταχειρισμένα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) που εισάγονται
στη χώρα, προκειμένου να τους χορηγηθούν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει
πρώτα να εφοδιαστούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.
- Τα δίκυκλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και έχουν
αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να
προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας, που τους
είχε χορηγηθεί.
- Τα εκπαιδευτικά δίκυκλα υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο.
- Μηχανοκίνητα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) που η άδεια κυκλοφορίας
τους έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών άλλης Περιφέρειας της
χώρας και στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους, υποβάλλονται σε
τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία
έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους.
- Όσα δίκυκλα όφειλαν πριν την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους στην
Περιφέρεια Αττικής να έχουν ήδη προσκομιστεί για αρχικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με
την πρόσκληση της προηγούμενης έδρας τους και δεν προσήλθαν για τεχνικό έλεγχο
θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμα.
 
- Μετά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο, οι επόμενοι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα κάθε δύο χρόνια
(2) χρόνια, στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1)
εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού
ελέγχου.
- Ο τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης των κατόχων
των οχημάτων με εξουσιοδοτημένο ΚΤΕΟ της προτίμησης τους.
Οι κάτοχοι που δεν προσκομίζουν το όχημα τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που είχε
αυτό υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως πρόστιμο και
αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και πινακίδων), εφόσον ελεγχθούν από τα αρμόδια
όργανα στο δρόμο. Επιπλέον κατά τον τεχνικό έλεγχο του δικύκλου τους σε ΚΤΕΟ υπόκεινται στην
καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου ανάλογα με την
κατηγορία του οχήματος και το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία υποχρέωσης
για τεχνικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.