Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Μεταβίβαση και Έκδοση άδειας Ι.Χ. οχήματος

  

Μεταβίβαση και έκδοση Άδειας οχήματος ιδιωτικής χρήσης

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 

1.       Άδεια κυκλοφορίας ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ και φωτοτυπία.

2.       Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος και του τέλους άδειας οχήματος

3.        Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο.

4.       Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη

5.       Απλό φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου και πρωτότυπο (KTEO).

6.       Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «print screen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ

7.       Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο αγοραστή και πωλητή

8.       ΑΦΜ αγοραστή

9.       Συμπληρωμένη αίτηση μεταβίβασης οχήματος. Μπορείτε να την βρείτε εδώ

 

Σημείωση**

Το ΙΚΤΕΟ Ecocheck δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση εάν υπάλληλος της οικίας Περιφέρειας του Πολίτη σας ζητήσει διαφορετικά δικαιολογητικά, αιτήσεις, παράβολα, φακέλους κ.ο.κ. Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά προκύπτουν από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων.