Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Έλεγχος καυσαερίων

Έλεγχος καυσαερίων

Η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι υπόθεση όλων, ώστε να αποφεύγονται, να

προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο

του περιβάλλοντος. Προκειμένου να ελέγχονται οι εκπομπές ρύπων των οχημάτων η πολιτεία έχει

θεσπίσει όρια εκπομπής ρύπων που πρέπει να ελέγχονται εξαμηνιαίως η ετησίως και κάθε όχημα

να φέρει την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται μέσω αναλυτή

καυσαερίων για τα βενζινοκίνητα και υγραεριοκίνητα οχήματα και του αιθαλόμετρου για τα

πετρελαιοκίνητα. Η εξάτμηση του οχήματος θα πρέπει να είναι στεγανή, χωρίς διαρροές.Ο αναλυτής

καυσαερίων μετρά εκτός από το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και τους υδρογονάνθρακες (HC).Το

αιθαλόμετρο μετρά την ποσότητα αιθάλης που περιέχεται στα καυσαέρια και είναι υπεύθυνη για

το σκουρόχρωμο καπνό που εκπέμπουν τα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Κατά τη διαδικασία της

μέτρησης των καυσαερίων ενός οχήματος ο κινητήρας έρχεται σε κανονική θερμοκρασία

λειτουργίας όπως επίσης και ο καταλύτης, αν πρόκειται για όχημα αντιρρυπαντικής

τεχνολογίας. Η εξάτμιση του οχήματος θα πρέπει να είναι στεγανή, χωρίς διαρροές. 

 Υπεύθυνοι για αυτή τη μέτρηση εκπεμπόμενων ρύπων έχουν οριστεί φορείς όπως το ΥΠΕΧΩΔΕ και τα

ΚΤΕΟ.