Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Δικαιολογητικά Ανάριθμων οχημάτων

Εξωτερικού

  1. Πιστοποιητικό τελωνείου
  2. Ξένη άδεια κυκλοφορίας
  3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
  4. Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη, αν δεν το προσκομίσει ό ίδιος
  5. Βεβαίωση ταξιμέτρου (αν πρόκειται να γίνει ΤΑΧΙ)

Από ΟΔΔΥ

  1. Πιστοποιητικό ΟΔΔΥ
  2. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
  3. Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη, αν δεν το προσκομίσει ό ίδιος
  4. Βεβαίωση ταξιμέτρου (αν πρόκειται να γίνει ΤΑΧΙ)