Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Έλεγχος φώτων

Ο έλεγχος φώτων που πραγματοποιείται στην Ecocheck σας εξασφαλίζει άρτιο οπτικό πεδίο και αυξάνει ταυτόχρονα την οδική σας ασφάλεια.

Ο έλεγχος των φώτων που πραγματοποιείται εξετάζει την λειτουργία συστήματος των φώτων. Ο έλεγχος αυτός γίνεται αρχικά οπτικά απο τον τεχνικό ελεγκτή, ο οποίος διαπιστώνει την καλή λειτουργία των φώτων, τον σωστό χρωματισμό και την ένταση των φώτων θέσης, διασταύρωσης, πορείας, δεικτών κατεύθυνσης, πέδησης, ομίχλης, αλάρμ και τα φώτα της πινακίδας. 

Στην συνέχεια, ο έλεγχος των φώτων πραγματοποιείται με την βοήθεια ενός οργάνου του φωτόμετρου. Το φωτόμετρο μετρά ξεχωριστά για τους αριστερούς και δεξιούς φανούς την απόκλιση δεξιά - αριστερά - άνω - κάτω, και την ένταση των φωτεινών δεσμών των φώτων πορείας και διασταύρωσης.