Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Παράβολα Δημοσίου για εκπρόθεσμο έλεγχο ΚΤΕΟ ΙΧ επιβατικών

Η ecocHecK σας συμβουλεύει να μην αμελείτε την ημερομηνία αρχικού ή περιοδικού τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ ώστε να αποφύγετε την επιβάρυνση των παραβόλων υπέρ του Δημοσίου.

 

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Επιβατικά Ι.Χ. διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

 

Οι επόμενοι έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια (με περιθώριο τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία (1) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

 

Μετά το πέρας των 7 ημερών το πρόστιμο αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο της καθυστέρησης. 

 

Τα πρόστιμα για τα ΙΧ επιβατικά οχήματα έχουν έως εξής:

 

1. Για καθυστέρηση έως και 1 μήνα απο την ημερομηνία λήξης (και της περιόδου χάριτος) επιβαρύνεστε με παράβολα αξίας 18

 

2. Για καθυστέρηση απο 2 έως 6 μήνες απο την ημερομηνία λήξης (και της περιόδου χάριτος) επιβαρύνεστε με παράβολα αξίας 35€

 

3. Για καθυστέρηση μεγαλύτερη των 6 μηνών έπειτα απο την ημερομηνία λήξης (και της περιόδου χάριτος) επιβαρύνεστε με παράβολα αξίας 67€