Καλέστε μας στο 11180 Κλείστε ραντεβού
Τώρα!

Αντικείμενα Ελέγχου

Αντικείμενα Ελέγχου
Ο Τεχνικός Έλεγχος ΜΟΤΟ αφορά όλες τις κατηγορίες δίκυκλων άνω των 50 κυβικών
 
 
Στάδια Ελέγχου Δικύκλων:

Έλεγχος της ταυτότητας (πινακίδα κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, κινητήρας, κλπ)
Έλεγχος καυσαερίων
Ταχύμετρο (μόνο για μοτοποδήλατα έως 50cc)
Έλεγχος συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο
Έλεγχος των φώτων
Ηχομέτρηση
Οπτικοί Έλεγχοι